Grupp 5

Grupp 5 | Feministiska perspektiv

Feministiska perspektiv är en serie möten som koncentrerar sig speciellt på arbetssättet som konstnärlig metod. Genom en uttänkt kollektiv arbetsstruktur vill vi skapa äkta utbyten mellan olika konstnärskap och människor samt reflektera kring feminism och andra ismer. Mötena sker på Teatermaskinen i Riddarhyttan och på WELD i Stockholm.

Inbjudna konstnärer 2018 & 2019 Eleanor Campbell, Sybrig Dokter, Agnes Ersson, Järva Engman, Sanna Blennow, Charlotte Ostritsch, Felicia Sol, Carima Neusser, Tanja Andersson, Mirjam Hector, Josefin Gladh, Oda Brekke, Alice McKenzie.

Group 5 | RAI RAI
ruminate artistic ideas <> ruminate artistic ideas

RAI RAI är en hyllningsmiddag av Grupp 5 för lokala artister i Riddarhyttan och residens-konstnärer av Västmanlands musik- och dansprogram. Middagen sker på Teatermaskinen och är ett initiativ baserat på att föra samman konstnärer som är engagerade på samma tid och samma plats i någon form av konstnärlig process, för att utbyta tankar kring deras kreativitet.

Grupp 5 | Experiment

Experiment är en kollektiv durational performance baserat på performance-instruktioner och sammankomsten av femton konstnärer av olika disciplin. Konstnärerna är personligt inbjudna och känner inte till varandra förens på själva performancedagen. Evenemanget sker en gång om året på olika platser.

Konstnärliga ledare Ellinor Ljungkvist & Amanda Billberg