BOK

SAX
Detta är ett projekt som uppmärksammar performance-instruktioner, scores och koreografiska direktiv i bokformat! Det är ett samarbete mellan koreografer vars arbete kretsar kring performance instruktioner och bakomliggande koreografiska metoder, ett kollektivt projekt initierat av en grupp koreografer vilkas konstnärskap och metodik kommer att presenteras i en gemensam bok i framtiden.


Fotografi Henrik Kampstrup Nielsen

The Dance Opinion Book
Denna gästbok presenteras vid varje föreställning, och liknande en gästbok på ett museum är denna bok till för publiken att uttrycka sina upplevelser om verket.


Fotografi Vasilis Pagourtzis

TEAR
Denna poster och folder är en samling av personliga berättelser av olika kvinnor som har deltagit i research och performans av något koreografiskt verk. Berättelserna är baserade på verkliga händelser och personliga upplevelser av varje enskild kvinna. Berättelserna är grunden till det koreografiska materialet i föreställningarna och även omformulerade till performansinstruktioner och dikter. TEAR har presenterats på Dansens hus Stockholm, The Reading Edge Project /c.off Stockholm, Danscentrum Stockholm, Bångska Våningen Stockholm, Weld Stockholm, Miss Read Art Book Festival Berlin, Uferstudios Tanzfabrik Berlin, Skogen Gothenburg, Vinterspår Art Festival Lindesberg, Sjöängen Askersund & Örebro City Theatre Nya China.


Fotografi Vasilis Pagourtzis

Barbie - en föreställning om danshistoria
Denna folder innehåller historiefakta om kvinnliga koreografer, dansare, performansartister, författare och musiker inom modern dans och elektronisk musik. Foldern är en del av dansföreställningen Barbie och är ämnad att ge information om de olika verken som framförs. Illustrationerna är tecknade av konstnären Charlotte Ostritsch - ett samarbete som handlat om att teckna de mest kända koreograferna i rörelse. Foldern har presenterats i samband med föreställningar på Örebro konsthall, Kulturkvarteret Örebro, Askersunds Kulturhus Sjöängen och Örebro Teater.